Den klassiska musiken

Den klassiska musiken

Klassisk musik är något som har hängt med i hundratals år och förknippas ofta med musikhistoria runt om på musikhögskolorna. Den klassiska musikstilen är relativt tudelad då en del har svårt att se det fina med den, medans andra får en förkärlek till de klassiska tonerna redan från barnsben. När man talar om klassisk musik, går man gärna tillbaka till fenomenala kompositörer som Beethoven, Bach, Verdi eller Mozart som också bland annat förknippas med tidsresor som barocken, renässansen eller romantiken. Men vad är då klassisk musik?

Detta är klassisk musik

För det första måste man förstå att klassisk musik inte bara är en stil utan kan kännetecknas av många varianter. Mozart har inte komponerat samma typ av stycken som Chopin och Liszt skiljer sig betydligt från Bach. Även runt om i världen innebär klassisk musik helt andra tongångar än vad man är van vid i väst. Kinas och Indiens versioner av klassisk musik har föga att göra med de stråkkvartetter och operor som levererats i Europa. Här har istället den klassiska genren tillämpats genom Wienklassicismen då Mozart och Haydn bidrog som allra mest. Och numera tänker nästan alla på enbart den musiktermen som klassisk musik, vilket många tycker känns både tråkig och förlegad. Ordet klassisk musik uppstod då denna form var tänkt att vara lite förmer än dåtidens musikstilar som folkmusik, vilken ansågs vara för pöbeln – den skulle istället vara av högre ”klass” och visa vilka som hade något bakom pannbenet vid den tidpunkten. Den var också mycket betydelsefull för den egna kulturen och satte kompositörernas länder på kartan.

Hur klassisk musik har påverkat dagens musikstilar

Även om modern musik också har tagit in många influenser från till exempel afrikansk musik, så har ändå den västerländska klassiska musiken genomsyrat dagens musik med sina toner och begrepp. Den har varit ytterst viktig för dagens stilar och är det fortfarande. När tidens klassiska kompositörer formades så var det även under flera tidsperioder då mycket förändrades i världen. Friheten för alla människor blev betydelsefull, uppror skedde, handeln blomstrade och förde med sig många influenser långväga ifrån, och mode började bli alltmer viktigt. Konst, kultur och teater stod i fokus och politiken bytte skepnad. Det var verkligen en tid för förändring och då gjorde den klassiska musiken inträde. Idag när förändringens tid ligger för våra fötter ännu en gång, påminns man mycket om denna period. Men nuförtiden har många även en längtan tillbaka till det gamla och ursprungliga då man anser att världen har gått för långt i mångt och mycket. De gamla värderingarna blommar upp igen när digitalisering och teknik blir ett med människans leverne.

Klassisk musik började uppstå redan under senare delen av medeltiden, vid barockens tidpunkt och har vidare tagit nya skepnader ända in på 1900-talet i och med modernismen. Förmodligen kommer den att fortsätta sätta sina spår även en bit in på 2000-talet med nytolkningar och uppblandningar.

dante