Kungliga Musikhögskolan – musikterapiutbildning

Kungliga Musikhögskolan – musikterapiutbildning

Ett yrke som verkligen är på frammarsch och som blir mer och mer populärt, är att utbilda sig till musikterapeut. Detta kan du göra på flera institutioner men en av dem är på Kungliga Musikhögskolan som i magisterprogrammet kan ge dig en examen i musikterapi. Här får du kunskap om hur musikens toner kan användas i terapeutiskt syfte och lätta upp samvaron för folk överlag. Då det är en magisterexamen krävs det att man redan har omfattande erfarenhet av musikbranschen och att man samtidigt har studerat innan. Man måste också ha kunskap och förståelse för andra musikkulturer och funktioner för att få genomgå denna utbildning men efteråt har man chans att arbeta med människor och kombinera det intresset med sitt stora musikengagemang. Musikterapeuter kan anlitas till skolor, vårdhem, privata institutioner m.m. och man kan ha sitt eget företag, vilket många anser tillfredsställande då de kan arbeta med musiken vid sidan om. Klientgrupperna är många och utbudet brett och man kan antingen välja att arbeta med vuxna som exempelvis lider av Parkinsons, demens eller ensamhet eller vända sig till barn med autism eller inlärningssvårigheter och som hellre använder sin kropp istället för att prata.

dante