Vad är popmusik?

Vad är popmusik?

Det ska redan i första meningen i det här inlägget sägas att du inte kommer att få något tydligt svar på frågan i rubriken. Frågan är nämligen i princip omöjlig att svara på.

Det som kallas för pop är förmodligen världens största musikgenre, i vilket fall världens kommersiellt sett mest framgångsrika genre. Ur ett perspektiv går det kanske att säga att popmusiken framkom som en reaktion på rockmusikens sviktande kommersiella bärkraft i 60-talets gryning. Något nytt krävdes då för att sälja musik. Mycket på samma sätt som ett företag kan behöva ett lån för att ta sig över tröskeln från nystart till etablerat företag och då kontaktar till exempel Qred.com för att få finansiell hjälp.

Men vad är pop för någonting egentligen? Dess dominans gör det enkelt att säga att det är världens mest ekonomiskt gångbara genre, men när det gäller att ringa in hur popmusik egentligen låter blir det svårare. Det finns många olika sorters popmusik och på vissa sätt verkar det som att det enda förenande draget är att pop är en slags topplistemusik.

En del skulle definiera popmusik i kontrast till rockmusiken. Den sistnämnda genren beskrivs då i många fall som något mer äventyrlig och expansiv där popen är mer formulaisk och förutsägbar. Det verkar dock orättvist mot popmusiken som skänkt musikfans världen över en stor del av den moderna musikens mest framåtblickande album och låtar. Tänk på ett album som Pet Sounds av Beach Boys eller en låt som Strawberry Fields Forever av the Beatles. Få skulle väl kalla någon av dem för rock, samtidigt var det musikverk som förändrade allt för all musik som kommit efter dem.

Popmusikens rötter finns i 1950-talet och den musikaliska utveckling som då skedde i Storbritannien och USA. Popens födelse är egentligen omöjlig att separera från rocken. Det går att argumentera för att popen som genre i någon mån föregår rockmusiken. Innan rocken var det relativt lättsam musik som dominerade på topplistorna, exempelvis The doggy in the window (översatt till ”Valpen i fönstret” framförd bl.a. av Lily Berglund i Sverige). Rockmusiken som representerades av figurer som Little Richard, Chuck Berry och Jerry Lee Lewis framstod både som farligare och tyngre än det som låg på listorna dessförinnan.

Men det är inte svårt att se att ett band som the Beatles, som får ses som ett av de första banden som räknades som en sann popgrupp, kombinerade uttryckssätten från det som fanns före rocken med just rock. De hade instrumenteringen: gitarr, bas och trummor och sammansmälte med en typ av lättsmälta texter som, åtminstone till en början, mestadels handlade om kärlek.

Kanske är det just Beatles som ringar in vad pop är? Rockmusik med lättsmälta texter som handlar om kärlek? Det känns inte som något helt tillfredsställande svar. Har du en bättre definition?

dante