Att utbilda sig till musiklärare

Att utbilda sig till musiklärare

Om man tycker om att arbeta med människor och se dem växa med tiden, så kan man bli musiklärare. När man tänker på ordet musiklärare så kanske man onekligen får minnen från musiktimmarna i lågstadiet eller när man övade inför Lucia. Men att arbeta som musiklärare är betydligt mer omfattande än så. Ofta anlitas en begåvad musiklärare till grundskolorna eller gymnasieskolorna eller för att utbilda elever vid privata kulturskolor och de statliga Musikskolorna. Det behövs även lärare till Folkhögskolorna för vuxna.

Studera på hemmaplan eller utomlands

Varför ska man begränsa sig till Sverige om man vill komma ut i världen och stifta bekantskap med andra musikkulturer? Musiklärarprogrammen kan lika gärna läsas i ett annat land och i många fall kan detta bli en mycket lärorik erfarenhet. Tänk på att i många fall måste du även ha genomgått någon slags lärarutbildning för att få kalla dig behörig lärare på skolor runt om i Sverige. Du behöver inte ha gjort lärarprogrammet men åtminstone en KPU-utbildning som ger dig behörighet. Du kan då första läsa musik på högskolenivå för att sedan komplettera med en KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).

dante