Musikterapi

Musikterapi

Musik utgör en så viktig plats i människors liv att den till och med kan hjälpa till att bota svåra tillstånd och vissa psykiska sjukdomar. Musikterapi har blivit en erkänd metod och är numera vetenskapligt grundad genom att den bevisar positiva faktorer då det gäller att skapa sociala kontakter, bidra till motivation samt förenklad kommunikation. Det anses utveckla samspelet mellan människor och samtidigt vara hälsofrämjande och glädjande, något som stärker skyddet mot depressioner och nedstämdhet.

Både för barn och vuxna

Musikterapi kan användas och tillämpas både på barn och vuxna. Musik har länge använts som en pedagogisk hjälp när barn ska lära sig samspel, utveckling och förbättra sin intellektuella hälsa. Man kan begära att få musikterapi som en del av vården via landstingen och det lämpar sig mycket bra för demenssjuka som ändå brukar ha benägenhet att ha ett välfungerande långtidsminne, vilket gör att de kommer ihåg gamla slagdängor och nostalgiska stycken som hjälper dem att återfå glädjen i vardagen.

Även de som lider av en sjukdom eller vanlig ålderdom men kanske har haft en särskild relation till musiken, brukar ändå ha sitt musiköra kvar, trots sjukdomen, och då livar dessa musikstunder upp. Det är inte alltid man bör ta till KBT eller prata igenom sina problem. Att få uträtta något med sina händer eller bara lyssna på värdefulla stycken, vare sig det rör sig om musik, böcker eller annat, bidrar till att man känner sig bättre till mods och får en uppgift. Låt individen i dig komma fram genom att ta till musiken!

dante