Att komma ifrån kriminalitet med musiken

Att komma ifrån kriminalitet med musiken

En del brukar skämtsamt uttrycka det som att i förorterna är det antingen kriminalitet, sport eller musik som gäller. Detta kan te sig väldigt fördömande och stereotypt men faktum är att mångas väg ut ur kriminalitet är just musiken. Genom den hittar man sätt att beskriva det man känner och sätta ord på sina känslor och sin tillvaro. Man gör sin röst hörd och får chansen att visa vem man är för andra människor samt att inspirera andra unga att ta avstånd från negativa situationer.

Ofta har ett kriminellt förflutet att göra med att man inte har hittat sin plats i samhället. Man är utstött eller får inte chansen att ha de uppgifter man känner att man är skapt för. Tyvärr drabbar detta många nyinflyttade från andra länder som dock kan besitta oerhörda talanger utan att kunna uttrycka dem. Då är det lätt att man vänder sig till fel vänskapskrets och börjar livet i helt fel banor istället. Tanken är att lägga sina aggressioner i texterna eller i musikens toner och rytm istället för att slå på andra. Idag finns flera initiativ till sociala insatsgrupper som värnar om avhoppare som vill börja ett nytt liv, kanske med musik.

dante