Musik och lärande

Musik och lärande

De flesta människor har något slags förhållande till musik som oftast är av positiv natur. Musik har en medryckande förmåga som kan smitta av sig på vem som helst. Tonerna som musiken slår an i oss människor verkar påverka på djupet i den meningen att musiken till exempel kan förstärka känslor, men också fungera förlösande. Hur många gånger har man inte gråtit ut sin hjärtesorg till smäktande ballader eller laddat upp inför maskeradfesten till poppigt upptempo. Den som behöver inspiration när det gäller att matcha kläder efter tema kan hitta lämplig utklädnad här som garanterat sätter guldkant på vilken sammankomst som helst.

Musikgymnastik

Det finns numera en hel del forskning som visar att musikalisk träning förbättrar hjärnans kapacitet vilket bland annat medför förbättrad inlärning inom skolans alla läsämnen. Språkinlärning såväl som matematik påverkas i positiv riktning helt enkelt därför att musik främjar hela barnets utveckling i stort. Forskningen visar till exempel att förbindelserna mellan olika områden i hjärnan utvecklas mer hos de barn som fått musikträning tidigt i livet. Det är även så att samspel inom musicerande påverkar hjärnan positivt och berör både koncentration och förmåga till social interaktion.

Bland annat konstaterar forskare vid Karolinska Institutet att musikutövning stärker arbetsminnet och i projekt som ”Den lärande hjärnan” visar man att musicerande faktiskt är den aktivitet som ensam aktiverar flest områden i hjärnan på en och samma gång. Även här kan man tydligt se att elevers samarbetsförmåga samt skriv- och läsutveckling stärks genom just musikutövning. Hjärnan får med andra ord en nästintill gymnastikliknande träning av musicerande, men om dagens skola förmår förse eleverna med kvalitetsundervisning inom musikämnet återstår att se. Att musikundervisning i skolan är viktig visar till exempel det faktum att alla föräldrar inte har råd att låta barnen musicera utanför skoltid och det är det heller inte alla barn som vill.

Goda rutiner

Professorer i kognitiv neurovetenskap vid ovan nämnda institut menar också att barn som utövar aktivt musicerande gör mycket bra ifrån sig när det gäller tester av allmän iq vilket visar att musik verkligen gör barn smartare. Musicerande i grupp har även fler goda resultat som följd, då det dessutom är bra för såväl sammanhållning som socialt klimat. Något många kanske glömmer bort är också att själva ansträngningen och övningen att lära sig att spela på ett instrument grundlägger goda rutiner när det gäller att studera och träna upp såväl minne som studieteknik. Att aktivt börja tvinga ett barn att bli konsertpianist för att främja intelligensutvecklingen är dock en mycket dålig idé. Däremot kan man hålla musikens och musikutövningens goda grogrunder för inlärning i minnet och försiktigt föreslå att det kanske skulle kunna vara roligt att lära sig att spela ett instrument. Inte minst kan barnet få en rolig fritidsaktivitet och hobby att både utöva och se fram emot.

dante