Musik ger faktiskt bättre hälsa

Musik ger faktiskt bättre hälsa

Det är inget humbug när man säger att musik faktiskt ger ett bättre hälsotillstånd. Att lyssna på musik minskar stressen då det drar ned på kortisolet i kroppen. Kortisol är nämligen ett stresshormon som avsöndras när man hamnar i jobbiga situationer, vilket människan gör dagligen. Studier och rön visar hela tiden på hur musiken verkar på psykologin och ökar välbefinnandet men man har inte kunnat sätta fingret på varför, förrän under den senaste tiden. Olika tidningar som SvD, DN eller lokala tidningar har ett flertal artiklar om musik och välmående. Man har gjort omfattande tester på olika folkgrupper som delade in sina liv i olika etapper och lyssnade på olika typer av musik. Man kunde sammanställa studierna med att alla människor kände sig mer positiva och avslappnade när de hade musik i öronen än när de inte hade det och faktum är att de mådde ännu bättre när de fick tillfälle att välja musik själva.

Hur mätte man?

Hur kan man då mäta detta, kan man undra? Jo, dels använde man den traditionella metoden att folk fick berätta hur de helt enkelt kände sig i de olika situationerna men som om inte det skulle vara nog, så mätte man även saliven för att mäta halten av kortisolet. Den grupp som fick lyssna på musiken i stressade och personliga situationer, fick en lägre halt kortisol som dessutom var ordentligt märkbar.

En annan aspekt var att den grupp som fått lyssna på sin musik också upplevde att deras positiva känslor blev ännu mer positiva när musiken satte igång. Dock kan musiken även väcka starkare negativa känslor än vad de faktiskt är. Låten kanske är kopplad till ett visst minne som sätter igång ännu starkare känslor och många har även upplevt det faktum att man börjar gråta när man hör en viss låt eller typ av musik utan att egentligen veta varför. Ibland är det kopplat till en död förälder, en tragisk situation eller liknande som man vanligtvis inte tänker på. På så vis kan även musik trigga igång negativa känslor.

Använd musik på arbetsplatser

Eftersom man nu har sett hur musiken påverkar känslor, motivation och förståelse så vill fler och fler använda sig av musik på arbetsplatser för att göra arbetsdagen lättare för folk. Detta kan göras på olika sätt men tillgången till musik bör alltid vara tillgänglig på datorn, i telefonerna eller på andra sätt.

dante